كوله باري دارم از تحمل خالي

و در اين عصر عجيب عشق ها تو خالي
من در اين عصر عجيب در پي خاطره ام
خاطراتي ازعشق در پي زندگيم
ياد سهراب بخير كه ميان شعرش
حرفي از خاطره هاست
با همان حالت شعر زندگي پا بر جاست
ياد سهراب بخير كه هميشه مي گفت
((تا شقايق زنده است زندگي بايد كرد))
من نمازم خاليست از ارادت برعشق
اين گناهم شده است زندگي دور از عشق
باورم شايد نيست اندكي من هستم
شايد از قلب زمان خاطراتي باشد
كه مرا ياد كنند . شايد از خاطر دنيا بروم
جاي ما خالي نيست در ميان گلها
ودگر درقلبي نبود جاي ما
ياد سهراب بخير كه ميان شعرش
زندگي ميكرديم
عشق مي ورزديم
قصد لبخند گلسرخ به دل ميكرديم
جاي او خالي شد قصه ها پا بر جاست
ردپاي عشاق روي اين قبر پيداست
ياد سهراب بخير
ادامه دارد.

تنهایی ام را دوست می دارم

یک دم گمان مبر ... / شعری از محمد حسین ناصر یزدی

دلم از دست این دنیا

سهراب ,ياد ,بخير ,زندگي ,خالي ,كه ,سهراب بخير ,ياد سهراب ,بخير كه ,عصر عجيب ,در پي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
marketing11 mojepckavir minoosh021 poonevflower harmonibnasim mehdiaslanis rozmusics free-coin success98 golbargiet